Slovenský jazyk a literatúra

Cvičný test zo SJL na prijímacie pohovory pre bilingválne štúdium

  
Pozorne si prečítaj otázku a vyber správnu odpoveď. Vždy je správna len jedna možnosť.